Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legionowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (22) 774-15-76
legionowo@psse.waw.pl

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Szczepienia przeciwko odrze!

Szczepienia przeciwko odrze - informacja dla osób dorosłych

W okresie przed zastosowaniem powszechnych szczepień przeciwko odrze, tj. przed 1975 rokiem, przechorowanie odry w populacji było zjawiskiem powszechnym.

Zatem osoby po 50 roku życia z dużym prawdopodobieństwem przechorowały odrę. Przechorowanie odry daje trwałą odporność na całe życie.

Jeśli nie wiesz lub nie pamiętasz, czy chorowałeś lub byłeś szczepiony, to powinieneś:

zgłosić się do swojego lekarza,

zapytać lekarza o zasadność badania poziomu przeciwciał przeciwko odrze,

ewentualnie poddać się szczepieniu ochronnemu, po konsultacji z lekarzem.

Osoby dorosłe zaszczepione jedną dawką szczepionki, w celu pełnego uodpornienia powinny przyjąć drugą,  przypominającą dawkę szczepionki.

Koszt zarówno badania, jak i szczepienia osoby powyżej 19 roku życia leży po stronie tej osoby.

Szczepienia przeciwko odrze przeprowadza się szczepionką skojarzoną przeciwko odrze, śwince i różyczce. Wszystkie zarejestrowane w Polsce szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce dopuszczone są do stosowania także u osób dorosłych.

Schemat podania szczepionki wskazuje Charakterystyka Produktu Leczniczego (CHPL), zgodnie z którą zaleca się podanie 1 dawki szczepionki, jako szczepienia podstawowego. Zaleca się podanie 2 dawki szczepionki, najlepiej
w ciągu 3 miesięcy od podania 1 dawki (nie wcześniej, niż 4 tygodnie od podania 1 dawki).

Nie zaleca się podawania szczepionki w okresie ciąży, a przez 1 miesiąc po szczepieniu nie należy zachodzić
w ciążę.

Informacja pochodzi ze strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego –

https://gis.gov.pl/zdrowie/informacja-dla-osob-doroslych-szczepienia-przeciwko-odrze/

 

Czytaj więcej

Komunikaty

Uwaga!

Sekcja Epidemiologii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie informuje,
że w związku z dniami wolnymi przypadającymi na okres świąteczno-noworoczny
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 9 stycznia 2019r.
Sekcja Higieny Komunalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie informuje,
że zlecenia na pobór wody przeznaczonej do spożycia
przyjmowane będą od
1 lutego 2019r. 

 

 

Czytaj więcej

Godziny pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przerwie świątecznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje:

- 24.12.2018 r. - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie będzie nieczynna;

- 31.12.2018 r. -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie będzie czynna w godzinach 8:00-14:00

Czytaj więcej