Przejdź do treści

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

Zadania Oddziału Higieny Komunalnej

Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia:

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;

 • Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;

 • Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

 • Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;

Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi:

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;

 • Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;

 • Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.

Nadzór ogólny:

 • Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim: .
  - obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych; .
  - zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej; .
  - zakładów opieki zdrowotnej; .
  - domów pomocy społecznej;

 • Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;

 • Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;

 • Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;

 • Kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.