Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie
ul. Gen. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Legionowie przyjmuje interesantów:

w poniedziałki od 13:00 - 15:00
telefon: (22) 774-15-76
legionowo@psse.waw.pl

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie wspólnie z 38 Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi i Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, sprawuje nadzór sanitarny nad ponad 5 milionami mieszkańców regionu. Zapraszamy do zapoznania się z oceną stanu sanitarnego województwa mazowieckiego.

Strona główna

Aktualności

Uwaga!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że 02.05.2019 r. jest dniem wolnym od pracy. Jednocześnie 11.05.2019 r. wyznacza się dniem pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie w godzinach od 8.00 do 15.35.

Czytaj więcej

Uwaga!

     W związku z licznymi zapytaniami o jakości wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Legionowie (ujęcie wody Broniewskiego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie umieszcza do wiadomości, Sprawozdanie z badań próbki wody Nr HKL.9052.1.02285.2019 pobranej z punktu - Przedszkole Miejskie nr 10 w Legionowie w dniu 08.04.2019 r.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że wynik nie wykazuje przekroczeń badanych parametrów w zakresie monitoringu kontrolnego. 

     

Czytaj więcej

Komunikaty

Uwaga!

Sekcja Epidemiologii Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie informuje,
że w związku z dniami wolnymi przypadającymi na okres świąteczno-noworoczny
wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi 9 stycznia 2019r.
Sekcja Higieny Komunalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie informuje,
że zlecenia na pobór wody przeznaczonej do spożycia
przyjmowane będą od
1 lutego 2019r. 

 

 

Czytaj więcej