Przejdź do treści

Zmiany w zakresie powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Zmiany w zakresie powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie wpis „nie prowadzono postępowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek PIS. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Ponadto, z dniem 4 lutego2020r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4lutego-gis-wdzy-nowy-elektroniczy-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Przedsiębiorcy prowadzący działalność, powinni zapoznać się z informacją o zmianach systemu, w szczególności o planowanej przerwie technicznej w działaniu systemu oraz rejestru.

 

Wróć