Przejdź do treści

Uwaga!

Uwaga!

     W związku z licznymi zapytaniami o jakości wody dostarczanej przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Legionowie (ujęcie wody Broniewskiego) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie umieszcza do wiadomości, Sprawozdanie z badań próbki wody Nr HKL.9052.1.02285.2019 pobranej z punktu - Przedszkole Miejskie nr 10 w Legionowie w dniu 08.04.2019 r.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że wynik nie wykazuje przekroczeń badanych parametrów w zakresie monitoringu kontrolnego. 

     

Wróć