Przejdź do treści

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

                                                                     Legionowo, dnia 30.08.2020 roku

 

 

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

w związku z awarią oczyszczalni ścieków „Czajka”

                              

                        

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w związku z rozszczelnieniem rurociągów technologicznych transportujących ścieki z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka” doszło do zrzutu ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły.

Zaistniała sytuacja nie wpływa na pogorszenie jakości wody dostarczanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia dla mieszkańców powiatu legionowskiego, gdyż nie pochodzi ona z rzeki Wisły. Ponadto jakość wody w wodociągach jest pod stałym nadzorem sanitarnym.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie apeluje o całkowite zaprzestanie korzystania z wody z rzeki Wisły do jakichkolwiek celów: bytowych, gospodarczych czy rekreacyjnych.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Legionowie

Sylwia Patejuk

Wróć